Business

Budowa hali sportowej

By 22 lutego 2017 No Comments

Sport jest niezwykle istotny w naszym życiu. Aby utrzymać zdrowie i urodę, ruch jest czymś, z czego nie powinniśmy rezygnować. Jednak budowa obiektów sportowych nie jest prostym zadaniem i wiąże się z wieloma wymogami, którym należy podołać.

Projekt hali sportowej powinien powstać w odniesieniu do gruntów inwestycyjnych, jakie będą spełniały określone warunki techniczne.

Nie należy zapominać także o aspekcie ochrony środowiska. Nowoczesne projekty są wykonywane w odniesieniu do określonych standardów mających na celu dbanie o przyrodę. Dla przykładu, piece starej technologii, które powodują nadmierną emisję szkodliwych substancji do środowiska, mogą stanowić przyczynę odrzucenia projektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty, stanowią część zlecenia, które do rąk dostaje określony Wykonawca. Wykonawca to zazwyczaj ekipa budowlana, która wygrała przetarg na wdrożenie określonego przez Zleceniodawcę projektu.

Po omówieniu projektu, odpowiedzialność za przebieg następnych kroków będzie Wykonawca. Dodatkowo, musi spełnić on określone kryteria dotyczące jakości wykonywanej pracy, która jest raportowana na poszczególnych etapach. Realizacja projektu powinna następować zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Zleceniodawcę należy powiadamiać o wszelkich opóźnieniach w pracy, wraz z odpowiednią argumentacją, z czego ów sytuacja wynika. Zleceniodawca ponosi koszty. W momencie, gdy pobiera środki od państwa lub Unii Europejskiej, musi się później rozliczać z odstępstw od wcześniejszych ustaleń. Z tego powodu ma prawo wymagać od Wykonawcy dokładnego raportowania przebiegu budowy.

Dokumentacja powykonawcza budowy służy do raportowania przebiegu pracy oraz składa się z poprawek naniesionych w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Wówczas można wyjaśnić, że w fazie projektu pewne przeciwności, jak nierówność gruntu, czy pogorszenie warunków pogodowych, nie mogły zostać ujęte.

Aby uniknąć takich sytuacji, narzędzia stosowane podczas realizacji budowy, powinny podlegać aprobacie technicznej, czyli pozytywnej ocenie wyrobów, potwierdzających ich przydatność w budownictwie.

Obiekty sportowe posiadają specyficzny charakter – są to zazwyczaj kompleksy budynków, które powinny spełniać określone międzynarodowe standardy w zależności od przeznaczenia. Dzisiejsze hale sportowe nie kojarzą się już z niskim sufitem i gumolitem, czy odpadającymi panelami wyłożonymi na hali. Nawet w szkołach hale sportowe powinny spełniać surowe wymogi techniczne.

Obiekty sportowe, aby mogły na siebie później zarabiać, powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt do wykonywania różnych dyscyplin sportowych. Dla przykładu, na hali powinna istnieć możliwość zmiany jej warunków z boiska do piłki siatkowej, na boisko do piłki nożnej. W tym celu stosowane są często rulony z sztuczną murawą. Wokół głównej hali umieszczane są nawierzchnie klepiskowe umożliwiające uprawianie lekkoatletyki.

Leave a Reply