Bez kategoriiBusiness

Budowa laboratorium, cz. 2

By 9 stycznia 2017 No Comments

Specyfika działań w obiekcie

Przeznaczenie laboratorium powinno podlegać specjalnej klasyfikacji stopni hermetyczności PCL 1, 2,3,4. Należy także pamiętać, aby określić dokładnie specyfikę przeprowadzanych tam badań, ponieważ właśnie od niej zależeć będzie przygotowanie lokalizacji, dobór odpowiednich materiałów oraz zastosowanie określonych systemów bezpieczeństwa.

Wymagania obiektu

Ponieważ wspominaliśmy już o inspiracji zachodnimi sąsiadami, warto wspomnieć, że poziom światowy w kwestii wyposażenia laboratorium, jest imponujący. Stopień rozwoju technologii na przełomie ostatnich piętnastu lat, zachwyca i jednocześnie zniechęca inwestorów.

Jeśli zależy nam na budowie obiektu naukowego z prawdziwego zdarzenia, konieczne jest zastosowanie najnowszych urządzeń, w tym inteligentnych instalacji wpisujących się w rozwój automatyki budynkowej. Większa ilość gazów oraz mediów, docierających do wszystkich przestrzeni obecnych w obiekcie budowlanym, pozwala na płyny rozwój nauki i stwarza komfortowe warunki do pracy.

Właśnie tego typu ryzykowne inwestycje, stały się przyczyną zatrważająco szybkiego postępu technologicznego. Nie ma więc sensu budować laboratorium, które będzie znacznie odbiegać od zagranicznych trendów. Tego typu inwestycja może spotkać się wyłącznie z ogromnymi stratami.

Zagrożenia

Nie sposób zaprzeczyć, ze budowa obiektu laboratoryjnego, niesie za sobą pewne ryzyko. Laboratorium, np. biologiczne, powoduje emisję szkodliwych odpadów, których nie można unicestwić, lecz które należy umiejętnie odprowadzać – tak, by zminimalizować ryzyko szkodliwej ingerencji w środowisko.

Właśnie dlatego laboratorium powinno być oddalone od terenów zamieszkiwanych przez ludzi oraz zwierzęta – odpady laboratoryjne mogą być w przypadku regularnej emisji, szkodliwe. Dlatego odradza się przestrzenie międzyosiedlowe oraz lasy. Na terenie Wielkopolski istnieje jednak wiele gruntów inwestycyjnych, spełniających kryteria rozbudowy zakładów laboratoryjnych. Są to głównie równomierne niezalesione niziny.

Bezpieczeństwo danych

W laboratorium często dochodzi do innowacyjnych odkryć, które do pewnego momentu powinny zostać utajnione. W walce o ogromne pieniądze, zdarzając się próby pozyskania danych z obiektu. W tym celu, należy wyposażyć budynek w odpowiednie systemy alarmowe oraz kontrolę tożsamości pracowników przebywających w laboratorium.

Kolejnym łasym kąskiem w kwestiach zagrażających zakładom badań, są drogie urządzenia obecne na terenie obiektu. Włamania oraz wandalizm są dość częstymi zjawiskami, z jakimi muszą się mierzyć właściciele laboratorium. Nowoczesne systemy zabezpieczeń, zmniejszają jednak ryzyko kradzieży.

Dlaczego warto?

Laboratorium to obiekt, w którym dochodzi do rewolucji niedocenianych przez większość śmiertelników. Jesteśmy konsumentami wytworów nauki, jednak nie uczestniczymy w procesie jej rozwoju. Warto o tym pomyśleć, patrząc na kolejnych wyjeżdzających z kraju naukowców (np. pomysłodawczyni druku perowskitowego).

Laboratorium może okazać się wizytówką naszego kraju. Na całym świecie jesteśmy znani z wysokiego poziomu kształcenia. Pora zainwestować pieniądze w wykorzystanie tego potencjału.

Zapraszamy do współpracy!

Leave a Reply